Entrepriseret
Som følge af vor store klientmasse inden for landbrug og fast ejendom har vi også udviklet en særlig interesse for entrepriseretten.

Vi bistår således klienter forud for indgåelse af kontrakter, forhandlinger m.v. både i forhold til bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Vi fører således også sager for Voldgiftsretten og alle domstole.