Erstatningsret
Vi fører et betydeligt antal erstatningssager for klienter i hele landet, især over for offentlige myndigheder inden for ejendomsretlig regulering, autorisationer, kontrolforanstaltninger, VVM-spørgsmål m.v.

Endvidere fører vi også sager om erstatning i forbindelse med personskader.

Sagerne føres i en indledende fase ofte som forhandlinger med myndighederne, men bliver om nødvendigt ført til doms.