Ejendomshandler
Ejendomshandler omfatter alle sædvanlige ekspeditioner i forbindelse med selve handelen. 

Ejendomshandler: Honorar efter nærmere aftale. 

Særlig rådgivning om finansiering m.v. afregnes særskilt.