Kirsten Tinggaard Johansen
Født: 1944.

Uddannelse: 
Advokatsekretær og -bogholder.

Har gennemført efteruddannelseskurser vedrørende fast ejendom.

Hovedarbejdsområder: 
Handel med landbrugsejendomme, herunder arealoverførsel og mageskifte samt almindelige ejendomshandler.

Sprog:
Engelsk.

E-mail:
ktj@kludt.dk