Fast ejendom, køb og salg
Private ejendomme:
Vi bistår en lang række enkeltpersoner i forbindelse med køb og salg af villaer og ejerlejligheder, herunder såkaldte forældrekøb. Vi samarbejder i den forbindelse med to banker og flere ejendomsmæglere.

Vi har selv en ejendomsmægler tilknyttet.

Normalpris ved berigtigelse af skøde m.v. for ejendomme i købspris under kr. 1,5 mio. er kr. 7.000,00 + moms.

Normalpris ved berigtigelse af skøde m.v. for ejendomme i købspris mellem kr. 1,5 mio. og kr. 3 mio. er kr. 10.000,00 + moms.

Ved ejendomme i købspris over kr. 3,0 mio. er honoraret efter aftale.

I prisen er også inkluderet den tid, vi bruger til forhandling m.v. forud for købet.

Ved salg af ejendomme aftales honoraret fra gang til gang. Vi har hele tiden købere til velbeliggende og gedigne ejendomme, men også "investeringsejendomme" eller "håndværkertilbud" kan have interesse for vore klienter.

Landbrug og lystejendomme:
Vi har altid 8-10 ejendomme til salg. Da det oftest er således, at klienter ønsker sådanne ejendomme solgt "under hånden", bedes De rette henvendelse til os for nærmere information om de pågældende ejendommes beliggenhed. Såfremt De vil udtrykke køberinteresse for bestemt beliggende ejendomme eller ejendomstyper, kan vi bistå Dem med at fremfinde sådanne ejendomme.

Erhvervssejendomme / boligudlejningsejendomme:
For investorer bistår vi i fremskaffelse af relevante objekter og formidler også salg af sådanne. Kontakt os for nærmere oplysninger herom.