Lejeret
Lejeret er et område, der har vor særlige interesse, og hvor vi bistår virksomheder, beboerrepræsentationer og enkeltpersoner i alle områder inden for lejeretten.

Det vil f.eks. sige forhandlinger i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelser, ophævelser, varslinger m.v.

Vi fører sager for alle retsinstanser og nævn.