Landbrugsret
Vi er specialiseret i alle områder af landbrugets retsforhold, herunder yder vi bistand under behørig diskretion ved køb og salg af landbrugsejendomme over hele landet og i udlandet. Vi bistår med finansiel rådgivning og finansieringsformidling, skatteret, generationsskifte, ægtepagter og testamenter.

Vi forestår også i stort omfang stiftelse af selskabskonstruktioner inden for erhvervet, herunder rådgivning til eksisterende selskabskonstruktioner.

For en lang række foreninger såvel som virksomheder/enkeltpersoner bistår vi også i møder med ministre, ordførere og udvalg.

Vi fører retssager for alle instanser.