Skatteret
Skatteret er et speciale for vor virksomhed, hvor vi primært bistår virksomheder, men også enkeltpersoner i sager over for forvaltning, nævn, Landsskatteret og domstole. Ofte opstår disse sager i forbindelse med henvisning fra klienternes revisorer i hele landet, og sagerne behandles i så fald i nært samarbejde med den enkeltes revisor. I relation til etablering af selskaber, ændring af eksisterende selskabskonstruktioner og påbegyndelse af personlig virksomhed medvirker vi også med råd og vejledning i den forbindelse.