Kludt Møderet for Højesteret

 

Erstatningsret
Vi fører et betydeligt antal erstatningssager for klienter i hele landet, især over for offentlige myndigheder inden for ejendomsretlig regulering, autorisationer, kontrolforanstaltninger, VVM-spørgsmål m.v.

Endvidere fører vi også sager om erstatning i forbindelse med personskader.

Sagerne føres i en indledende fase ofte som forhandlinger med myndighederne, men bliver om nødvendigt ført til doms.
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947