Kludt Møderet for Højesteret

 

Rekonstruktioner, betalingsstandsninger og konkurser
Inden for virksomhedsrådgivning hører fra tid til anden også en betydelig indsats i forhold til virksomheder i økonomiske vanskeligheder - både traditionelle industrivirksomheder og landbrug.

Grundet vort meget fine samarbejde med flere banker og realkreditinstitutter er vi ofte i stand til at løse finansieringsmæssige problemer med kort varsel.

Vi ser løsningen frem for problemerne og lykkes ofte med en rekonstruktion. Rekonstruktioner kan også ske i forbindelse med betalingsstandsninger, men de fleste betalingsstandsninger ender dog i konkurser. Vi søger også i betalingsstandsningsfasen og i en konkurs at sikre værdierne i videst muligt omfang. Dette kan være altafgørende for, om det på sigt kan lykkes den tidligere ejer(kreds) på ny at etablere sig. Dette ses især ved personligt ejede virksomheder og i særlig grad inden for landbruget.
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947