Kludt Møderet for Højesteret

 

Kirsten Tinggaard Johansen
Født: 1944.

Uddannelse: 
Advokatsekretær og -bogholder.

Har gennemført efteruddannelseskurser vedrørende fast ejendom.

Hovedarbejdsområder: 
Handel med landbrugsejendomme, herunder arealoverførsel og mageskifte samt almindelige ejendomshandler.

Sprog:
Engelsk.

E-mail:
ktj@kludt.dk
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947