Kludt Møderet for Højesteret

 

Lejeret
Lejeret er et område, der har vor særlige interesse, og hvor vi bistår virksomheder, beboerrepræsentationer og enkeltpersoner i alle områder inden for lejeretten.

Det vil f.eks. sige forhandlinger i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakter, opsigelser, ophævelser, varslinger m.v.

Vi fører sager for alle retsinstanser og nævn.
Adresse: Lyngby Port, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby | Telefon: 35 55 02 25 | advo@kludt.dk | Klientkonto: Reg.nr.: 7031, Konto nr.: 1085032 | CVR-nr.: 14195947